smartgirlsattheparty:

alexithymia-daily:

Because of Them, We Can

BEAUTIFUL

Because of them, we can. And we will.

(via adoringbeyonce)

theme